BHP

Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP

2-4 kwietnia 2019

Targi BHP to niepowtarzalna okazja do przeglądu bogatej oferty firm z branży bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Wydarzenie odbywa się w cyklu dwuletnim i od ponad dwudziestu lat tworzy przestrzeń, gdzie prezentowane są najnowsze techniki, technologie i rozwiązania, zarówno w zakresie ochrony indywidualnej jak i zbiorowej. Targi dedykowane są zarówno ekspertom z branży, jak i pracodawcom oraz specjalistom ds. bezpieczeństwa i higieny w zakładach pracy. Dzięki współpracy z uczelniami i ekspertami z całej Polski, targi są platformą edukacji zasad przestrzegania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Imprezie towarzyszą co roku co najmniej dwie konferencje eksperckie oraz spotkania z ekspertami prawa pracy, a liczba gości wciąż rośnie w 2017 roku osiągając liczbę 4 000 zwiedzających.


Zapraszamy do kontaktu

Marta Gardziewicz-Halczuk
Project Manager
M: +48 532 463 267
E: mgardziewicz@fairexpo.pl