Kalendarz imprez


 

7. Targi Cukiernicze, Piekarnicze i Lodziarskie

Targi Cukiernicze, Piekarnicze i Lodziarskie

Kontakt:
Ilona Syryłło
tel. (+48 32) 7281532
tel. kom. (+48) 664080283
fax (+48 32) 6012592
sweettargi@fairexpo.pl

 

 

 

 

 

Branże: żywność, maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego.

Zakres: maszyny i urządzenia dla przemysłu piekarniczego, cukierniczego, dodatki piekarskie i cukiernicze, produkty przemysłu piekarskiego, produkty i półprodukty spożywcze, urządzenia do produkcji lodów, koncentraty smakowe i dodatki do lodów, dekoracje, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe.

 


 

22. Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego

Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego

Kontakt:
Bożena Lipka
tel. (+48 32) 7281513
tel. kom. (+48) 664080292
fax (+48 32) 6012592
globalnie@fairexpo.pl

 

 

 

 

 

Branże: turystyka, sport, czas wolny, hobby.

Zakres: touroperatorzy, biura podróży, krajowe i zagraniczne regiony turystyczne, przewoźnicy (linie lotnicze, promowe, kolejowe, autokarowe), gestorzy bazy noclegowej (hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty), sanatoria, uzdrowiska, SPA, krajowe i zagraniczne organizacje, sanatoria, uzdrowiska, ośrodki SPA & Wellness, gabinety odnowy i inne.


 

Targi Zdrowego i Sportowego Stylu Życia

3. Targi Sportowego i Zdrowego Stylu Życia

Kontakt:
Eliza Kunikowska
tel. (+48 32) 7281533
tel. kom. (+48) 664080291
fax (+48 32) 6012592
healthlife@fairexpo.pl

 

 

 

 

 

Branże: sport i rekreacja.

Zakres: sprzęt sportowy i rekreacyjny, odzież sportowa, kluby i szkółki sportowe, odżywki dla sportowców, wyjazdy sportowe.

 


 

11. Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania, Napędów i Mechatroniki

Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Sterowania i Napędów

Kontakt:
Eliza Kunikowska
tel. (+48 32) 7281533
tel. kom. (+48) 664080291
fax (+48 32) 6012592
hapes@fairexpo.pl

 

 

 

 

 

Branże: hydraulika, pneumatyka, napędy, sterowanie, mechatronika, paliwa płynne, automatyka, przemysł maszynowy.

Zakres: energetyka, górnictwo, przemysł samochodowy, lotniczy, wiertniczy, morski.

 


 

18. Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

Kontakt:
Eliza Kunikowska
tel. (+48 32) 7281533
tel. kom. (+48) 664080291
fax (+48 32) 6012592
behape@fairexpo.pl

 

 

 

 

 

Branże: ochrona indywidualna i zbiorowa pracowników, higiena i bezpieczeństwo pracy.

Zakres: odzież i obuwie ochronne, sprzęt do monitorowania i kontroli pracy, zabezpieczenia przeciwpożarowe w zakładach pracy, oznakowanie BHP w zakładach pracy, systemy alarmowe, sprzęt do ratownictwa, szkolenia i kursy z BHP.

 


 

4. Międzynarodowe Targi Optoelektroniki i Fotoniki OPTONexpo

Międzynarodowe Targi Optoelektroniki i Fotoniki OPTONexpo

Kontakt:
Bogdan Chojnacki
tel. kom. (+48) 501711043
b.chojnacki@fairexpo.pl
optonexpo@fairexpo.pl

 

 

 

 

 

Branże: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, przetwórstwo przemysłowe.

Zakres: produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych, naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, naukowe i prace rozwojowe, telekomunikacja światłowodowa, obróbka przestrzenna i powierzchniowa metali i innych twardych i trudnotopliwych materiałów. Technika. Wyświetlacze, kolorowe ekrany, ekologiczne źródła energii, techniki obrazowania i wizualizacji w różnych zakresie widmowym, analiza obrazu, jak i widzenie maszynowe. Optoelektroniczna terapia i diagnostyka medyczna: optoelektroniczne urządzenia: chirurgiczne, biostymulacyjne, diagnostyczne, optoelektroniczne urządzenia do fotodynamicznej diagnostyki wczesnych stadiów chorób nowotworowych, Urządzenia wspomagające rehabilitację. Optoelektroniczna aparatura badawcza i pomiarowa (metrologia), Optoelektroniczne pomiarowe urządzenia geodezyjne, optoelektroniczne metody interferencyjne i pola ich zastosowań. Optoelektroniczne metody spektroskopowe i pola ich zastosowań, Optoelektroniczne czujniki, sensory, optoelektroniczne urządzenia, optoelektroniczne urządzenia do pomiaru odległości do celu i wskaźniki celu, optoelektroniczne środki nocnego widzenia w słabym oświetleniu w tym nocnym, optoelektroniczne systemy wczesnego ostrzegania.