Ostrzeżenie!!!


2014-09-10
Uwaga na formularze VAT – UE.org – nie wypełniać!


Poniżej znajduje się przykładowy formularz, wysyłany przez EUCOMDAT – Company Data GmbH, dotyczący wpisu do „europejskiego centralnego rejestru służącego do ewidencji i publikacji numerów identyfikacyjnych podatku od wartości dodanej”. Formularz i sposób działania (opłata za wpis 3727 PLN), przypominają działanie podobnych „firm” (m.in. Construct Data, Expo Guide), przed którymi niejednokrotnie Państwa przestrzegaliśmy, dlatego też po otrzymaniu takiego formularza prosimy, aby go nie wypełniać ani nie odsyłać!

 

pdf Przykładowy formularz EUCOMDAT, czyli – CZEGO NIE WYPEŁNIAĆ!

 


2014-03-06
Expoguide i Construct Data oferują niewiarygodne katalogi wystawców

Jak wynika z informacji otrzymanych przez PIPT od wystawców na targach w Polsce wciąż mamy do czynienia z działaniami wydawców nieoficjalnych katalogów targowych Expoguide i Construct Data. Wydawcy ci, w okresie przed targami obierają za cel swoich działań wystawców i oferują im wpisy reklamowe w niskiej jakości, odbiegających od standardów, niewiarygodnych katalogach internetowych. Niestety, zawarte w formularzach ofertowych warunki umowy, zwykle zapisane niewielką, mało widoczną czcionką, niosą za sobą długoterminowe zobowiązania do zapłaty kwot w wysokości kilku tysięcy euro (przykładowy formularz w załączeniu). [...]

 

 

pdf Czytaj całą treść ostrzeżenia w biuletynie PIPT 6/2014

 

pdf Przykładowy dokument, czyli – CZEGO NIE WYPEŁNIAĆ!